Kotizacije

KOTIZACIJE

Tečaj je besplatan.

-

Kotizacija

Do 05.11.2020.

Sudionik

Bez naknade

 

Kotizacija

Do 05.11.2020.

Od 06.11.2020. i na dan održavanja

Od 22.03.2020. i na dan održavanja

Sudionik

Bez naknade

Bez naknade

BODOVI HLK
Sudjelovanje liječnika vrednovati će se temeljem Pravilnika o trajnom usavršavanju HLK.
Aktivni sudionici - 6 bodova
Pasivni sudionici - 4 boda
 

 

IDI NA PRIJAVU ZA DOGAĐAJ