Organizacijski odbor

ORGANIZATORI
Klinika za pedijatriju Kliničkog bolničkog centra Rijeka
Katedra za pedijatriju Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci
Hrvatsko društvo za perinatalnu medicinu Hrvatskog liječničkog zbora

 

ORGANIZACIJSKI ODBOR
Doc.dr.sc. Iva Bilić Čače, dr.med.
Prim.mr.sc. Branimir Peter, dr.med.

 

TEHNIČKI ORGANIZATOR
Spektar putovanja d.o.o.