PRIJAVA INFO   PRIJAVA ZA DOGAĐAJ

Hitna stanja u neonatologiji

05.-06. studeni 2020.
WEBINAR

 

ORGANIZATORI
KLINIKA ZA PEDIJATRIJU
Klinički bolnički centar Rijeka
KATEDRA ZA PEDIJATRIJU
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
HRVATSKI LIJEČNIČKI ZBOR
Hrvatsko društvo za perinatalnu medicinu HLZ